Siirry pääsisältöön

Tekstit

Uusin

Tunnetko stressisi?

Omaishoitajan työ on kokonaisvaltaista ja riski uupumiseen on suuri. Pitkään jatkunut kuormittava tilanne ilman riittävää lepoa ja palautumista vaikuttaa heikentävästi omaishoitajan fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä toimintakykyyn.Stressi syntyy ihmisen kokemuksesta, jossa ulkoiset vaatimukset ja omat, sisäiset voimavarat ja kyvyt eivät kohtaa. Ihminen tuntee, että tilanne vaatii häneltä enemmän kuin mistä hän kykenee selviytymään.Tärkeää olisikin oppia tunnistamaan stressitilasta kertovat merkit jo hyvissä ajoin.Usein stressin voi tunnistaa erilaisista fyysisistä oireista, kuten päänsärky, vatsakivut, väsymys ja unettomuus tai tunne- ja käyttäytymisoireista, kuten ärtyneisyys, itkuisuus, epäolennaisista asioista murehtiminen, määräilevyys tai välinpitämättömyys. Omaishoitaja saattaa vähentää sosiaalisia kontakteja, sillä ystävien ja perheenjäsenten tapaaminen voi tuntua liian raskaalta. Silloin tilanteen äärelle on hyvä pysähtyä, sillä hoivasuhteen rinnalle tarvitaa

Viimeisimmät blogitekstit

Terhokerhosta perhekerhoon

Tunteva omaishoitaja

Vertaisryhmässä voimaantuu

Miten jatkan elämääni omaishoitosuhteen päätyttyä?

Erityiset isovanhemmat

Päihdeongelmainen hoidettavana