Harjoittelijan kokemuksia yhdistyksen toiminnasta


Moikka!

Olen sosionomiopiskelija Hanna Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta Mikkelistä  ja olen saanut ensimmäisessä työharjoittelussani tutustua ja osallistua Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toimintaan. Yhdistyksen arvot ”Olemme lähellä, Onnistumme yhdessä, Ilahdutamme arjessa ja Vakuutamme ammattitaidollamme” ovat sopineet hyvin yhteen omieni kanssa, joten toimintaan osallistuminen on ollut luontevaa minulle. Olen oppinut kiinnittämään huomiota enemmän siihen, millaista kuormitusta asiakkaan taustalla voi olla ja millaisia tunteita haastava elämäntilanne voi pitää sisällään.

Harjoittelun aikana pääsin tutustumaan ja osallistumaan erilaisiin toimintamuotoihin yksilötapaamisista ryhmävalmennuksiin. Sain toteuttaa muutamia omia ohjaustilanteita ja suunnitella tapahtumaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Muutamaan koulutukseenkin sain ottaa osaa ja aiheet istuivat hyvin tulevan sosionomin mahdolliseen työsarkaan. Kaikin puolin minut otettiin kivasti mukaan työyhteisöön.

Asiakaspalvelukokemuksesta kaupan alalta, kuten myös sosionomitutkinnon alkuvaiheen teoriaopinnoista, on ollut huomattavaa hyötyä asiakkaan kohtaamisessa. Myös omasta kokemuksestani psyykkisesti sairaan lapsen omaishoitajana on kiistatta ollut suuri apu omaistaan tai läheistään hoitavien kanssa toimiessa, kun arjen haasteet omaishoidossa ovat jossain määrin entuudestaan tuttuja ja on itsekin käynyt läpi sen tunteiden kirjon, minkä omaishoitajuus tuo tullessaan.

Harjoittelujakso on syventänyt tietouttani omaishoitajuudesta, vammaisuuden ja ikääntymisen tuomista haasteista sekä olemassa olevista puutteista palvelujärjestelmässä. Toki palvelujärjestelmä on nyt maakuntauudistuksen kynnyksellä muutosvaiheessa, eikä vielä tiedetä, miten palvelut tulevaisuudessa järjestetään. Varmaa on kuitenkin se, että sosiaalipalveluja tuotteistetaan yhä kiivaampaan tahtiin, joten yrittäjyys ja yhdistystoiminta tulee olemaan merkittävässä asemassa palveluiden järjestämisessä sekä uudistuvassa palveluviidakossa opastamisessa.

Oli erittäin mielenkiintoista osallistua tähän arvokkaaseen työhön ja huippuporukkaan. Kiitos koko porukalle ja toivottelen iloisia hetkiä jatkossakin koko työyhteisöön sekä kaikille omaistaan tai läheistään hoitaville!

Lähellä ja tukena, Hanna

Kommentit

Suositut tekstit