Tunteva omaishoitaja

Makro, Kukka, Rose, Pinkki, Kaunis, Kukoistava
Omaishoitaja on henkilö, joka huolehtii perheenjäsenestään tai muusta läheisestään toimien yhtä aikaa monissa eri rooleissa; aviopuolisona, kodinhoitajana, sairaanhoitajana, ohjelmatoimistona ja niin edelleen. Omainen tukee läheistään arjen toiminnoissa ja huolehtii hänen hyvinvoinnistaan usein yksin, jolloin korostuvat paitsi omaishoitajan fyysinen jaksaminen myös henkinen hyvinvointi ja mieliala.

Läheisen avustaminen on vaativaa ja sitovaa työtä, mikä nostaa esille myös erilaisia tunteita. Rakkaus, kiintymys ja halu pysyä yhdessä toimivat liimana, jonka ansiosta omainen kiinnittyy hoivaajan rooliinsa, ja josta hän saa voimaa jatkaa eteenpäin. Läheisen sairaus, työn vaativuus ja sitovuus voivat aiheuttaa myös vihan, häpeän ja riittämättömyyden tunteita. Väsymys on tavallista. Pelkoa aiheuttaa epätietoisuus tulevasta sekä epävarmuus omista kyvyistä ja taidoista tai omasta jaksamisesta ja pärjäämisestä sairastuneen läheisen kanssa. Omaishoitajat kantavat jatkuvaa huolta ja voivat kokea riittämättömyyttä tai jopa avuttomuutta tilanteissa, joihin eivät voi itse vaikuttaa. Toisaalta taustalla voi painaa myös pettymys siitä, että asiat, joita odotti tulevaisuudelta, eivät muuttuneen elämäntilanteen vuoksi ole enää mahdollisia.

Tunteet heräävät yleensä syystä ja johtavat toimintaan, eli ovat siis osa tarkoituksenmukaista ihmisen toimintaa. Tunteiden avulla ihminen reagoi ympäristöönsä ja kanssaihmisiin ja on heihin vuorovaikutuksessa. Toisinaan voi herätä myös selittämättömiä tunteita, jolloin niiden syy jää epäselväksi eivätkä ne johda samalla tavalla tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Tunteiden ymmärtäminen auttaa säätelemään omaa käyttäytymistä ja ennakoimaan tulevia tunteita, mikä puolestaan helpottaa arjessa toimimista, erityisesti haastavissa olosuhteissa.

Oman jaksamisen huomioimisessa ja erilaisten tunteiden tunnistamisessa auttaa, kun näiden asioiden äärelle voi pysähtyä ja saada tilaa omille ajatuksilleen, toiveilleen ja tunteilleen. Moni varmasti tunnistaa elämästään haasteellisia aikoja, joista on myöhemmin saanut ammennettua voimaa itselleen. Ilmiö tunnetaan myös trauman jälkeisen kasvun käsitteenä. Ohjatussa ryhmässä vaikeatkin tilanteet on mahdollista käsitellä niin, että niistä muodostuu voimavaroja omaan elämään. Erityisesti tunteiden käsittelyyn keskittyvien ryhmien tavoitteena on vahvistaa omaishoitajan perustehtävän toteutumista, antaa tukea ja lisätä hänen hyvinvointiaan. Tilaa tunteille -ryhmää ohjaa työnohjaaja, joka auttaa selkiyttämään osallistujien tilannetta ja käsittelemään omaishoitajuudessa herääviä tunteita. Lisäksi osa ryhmistämme painottuu ajatusten ja tunteiden hallintaa tukevien menetelmien harjoittamiseen. Sisäistä rauhaa rakentamalla on helpompaa myös ymmärtää ja tukea toista ihmistä. Annathan sinäkin tilaa tunteillesi.


Emmi Sorjonen
Omaistoiminnan kehittäjä


Kommentit

Suositut tekstit