Vertaisryhmässä voimaantuu


Vertaistukiryhmissä ovat yksi toiminnan kulmakivi yhdistykselle ja tärkeä voimavara osallistujille. Ryhmät ovat avoimia kaikille läheistään hoitaville ja niihin osallistuu erilaisissa omaishoitotilanteessa olevia; suurin osa hoitaa puolisoaan tai vanhempaansa, osalla on useampikin hoidettava samanaikaisesti ja joillakin puolestaan omaishoidettava on siirtynyt jo osittain tai kokonaan palvelutaloon. Hänkin saa ryhmältä tukea ja voi antaa siihen paljon.

Vertaisryhmät ovat muodostuneet tärkeiksi hengähdystauoiksi osallistujilleen. Pienenä säilyneet ryhmäkoot jättävät tilaa paljon kaivatulle keskustelulle. Monesti ryhmä aloitetaan kuulumisten vaihtamisella, joka saattaa jo nostattaa jonkin tärkeän aiheen esiin yhteisesti jaettavaksi. Osallistujat arvostavat sitä, että voivat puhua tilanteestaan suoraan ja avoimesti saaden ajatuksilleen täyden tuen. Paljon siellä puhutaankin; asiasta ja asian vierestä. Nauretaan yhdessä elämän koomisuudelle ja jaetaan kyyneleet, kun niiden aika on.

Tunteiden esilletuomiseen aina kannustetaankin. Voi tuntua vaikealta sanoa ääneen niitä ajatuksia, joita väsyneenä, ylikuormittuneena ja turhautuneena välillä tuntee. Vertaisryhmä on monelle se paikka, jossa näitäkin ajatuksia ja tunteita voi tuoda turvallisesti esille. Se on paikka, jossa ne tulevat ymmärretyksi eikä kukaan tuomitse. Päinvastoin. Kun joku nostaa esille ikävän asian, hän saa vertaiseltaan tukea ja ymmärrystä. Se voi auttaa hyväksymään nämä tunteet ja sitä kautta myös itsensä. Eräässä ryhmässä puhuttiin mm. vihan tunteen kokemisesta sekä siitä kuinka se voi yllättää ja joka helposti ajaa syyllistämään itseään. Silloin yksi ryhmäläisistä kuvasi tätä kauniisti: ”Ajattelin ensin, että enhän minä voi tuntea vihaa. Sitten ymmärsin, että itseasiassa viha on hyvin lähellä rakkautta. En voisi tuntea vihaa, jollen tuntisi myös rakkautta.”

Ryhmässä on mahdollisuus myös pienimuotoiseen toimintaan, ja yhdessä tekeminen antaakin usein kevyttä vastapainoa arjen keskelle. Toiminnan sisältöön osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa ja sitä monesti kysytään. Sisältöä tärkeämpänä ryhmäläiset pitävät sitä, että heillä on paikka, jonne lähteä ja estää ”mökkihöperyys”. Paikka, jossa kaikkea ei tarvitse selittää alusta alkaen vaan tulee ymmärretyksi juuri sellaisena kuin on. Osallistujat ovat kiitollisia siitä, että voivat tulla ja heistä huolehditaan. Toisaalta vertaisryhmissä toteutetut laavuretket ja hemmotteluhetket antavat mahdollisuuden virkistäytymiseen. Niitäkin on hienoa saada kokea seurassa, jossa jokainen ymmärtää hetkessä elämisen tärkeyden.

Emmi Sorjonen
Omaistoiminnan kehittäjä

Kommentit

Suositut tekstit