Kuka huolehtisi sinusta jos sairastuisit äkillisesti?

 


Oletko koskaan miettinyt mitä tapahtuisi, jos joutuisit yllättäen onnettomuuteen, saisit äkillisen sairauskohtauksen tai sairastuisit vakavasti? Jos kykysi huolehtia itsestäsi ja omista asioistasi heikentyisi oleellisesti joko väliaikaisesti tai pysyvästi?

Kenen toivoisit silloin huolehtivan sinusta? Parisuhteessa elävät ajattelevat ehkä ensimmäisenä puolisoaan, jonka toivovat tällaisessa tilanteessa ottavan vastuun itsestä ja yhteisestä perheestä. Joillakin ensimmäisenä mieleen tullut henkilö on oma aikuinen lapsi. Monesti läheisestään huolehtimaan alkaakin juuri puoliso tai oma lapsi. Toisinaan se voi olla myös esimerkiksi vävy tai miniä, sisar, lapsenlapsi tai joku muu kaukaisempi sukulainen. Sairauden tai tapaturman kohdatessa alaikäistä lasta, nuorta tai nuorta aikuista, kysymystä siitä kuka häntä hoitaa ei edes pohdita, vaan vanhempien oletetaan huolehtivan hänestä ilman muuta.

Millaisia ominaisuuksia toivoisit sinusta huolehtivalla olevan? Raha- ja erilaiset paperiasiat vaativat tietyntyyppistä asioidenhoitotaitoa, jota varmasti toivoisit sinun taloudestasi vastaavalla läheisellä olevan. Toisaalta näitä asioita hoitamaan voi myös palkata ulkopuolisen edunvalvojan, joka voi olla paikallaan tilanteissa, joissa on esimerkiksi vaarana syntyä sisarusten keskinäistä kilpailua tai suhteessa esiintyy epäluottamusta. Läheisistä ei myöskään aina löydy sellaista henkilöä, joka olisi halukas tai valmis tällaiseen vastuuseen.

Pelkkä asioiden hoito ei kuitenkaan riitä. Läheiseltä vaaditaan herkkyyttä tuntea ja tunnistaa sairastuneen erilaisia tarpeita ja tunteita. Kyky kommunikointiin voi olla muuttunut, jolloin tarvitaan uuden yhteisen kielen opettelua. Kuka ymmärtäisi sinua pelkästä katseesta tai kulmakarvojen asennosta? Monesti juuri tästä syystä omainen tai läheinen on paras hoivaaja, sillä hän tietää sairastuneesta muutakin kuin sairauden tuomat oireet. Hän tietää mistä läheinen pitää, mistä hän ilahtuisi, minkälaisesta kosketuksesta hän pitää tai ei pidä, minkä hän kokee turvalliseksi ja mikä voi hämmentää. Läheinen tuntee sairastuneen luonnollisen rytmisyyden, eli sen minkälaisella tempolla asioita voi esittää ja onko hän esimerkiksi tarkka omista tavoistaan. Luonnollisesti hän myös tietää nämä tavat.

Sillä, että sinua hoivaava ihminen tuntee sinun mielesi, on iso merkitys mm. sille kuinka turvalliseksi voit tuntea olosi silloin, kun olet heikoimmillasi. Tästä turvallisuuden kokemuksesta käsin voi synnyttää toivoa, iloa ja huumoria, jonka avulla sekä sairastunut että hänen läheisensä jaksavat vaikeimman yli.

Kuka siis olisi sinulle se ihminen, jonka uskot haluavan sinulle hyvää, ja joka tuntee mikä juuri sinulle olisi hyväksi? Jos olet oikein pysähtynyt tämän ajatuksen äärelle, olet ehkä voinut huomata, ettei asia olekaan niin itsestään selvää kuin minkälaisena olet tottunut sitä pitämään. Niin kuin ei ole terveyskään. Sen vuoksi olisi tärkeää uskaltautua pohtimaan näitä asioita jo etukäteen läheistensä kanssa.

Mikäli sinulla on selviä mielipiteitä siitä miten sinua tulisi hoitaa, olisi nämä asiat tuotava esille ja laadittava myös tarvittavat asiapaperit, kuten hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus valmiiksi kaiken varalle. Tärkeintä on avoin keskustelu, jonka avulla kumpikin osapuoli voi olla luottavainen vaikeassakin tilanteessa. Erityisesti se auttaa sitä läheistä, joka joutuu äkillisesti ja yksin arvioimaan mikä sairastuneelle olisi parasta.


Emmi Sorjonen


Omaistoiminnan kehittäjä

OmaisOiva

Kommentit

Suositut tekstit