Reilua muutosta omaishoitoon

Suomessa on viimeiset vuodet kehitetty kotihoitoa. Se turvaa kotona asumisen ihmisille, jotka kotona selviytyäkseen tarvitsevat hoiva- ja hoitopalveluja. Tiedämme, että kotona asumisen turvaaja on usein omaishoitaja. Kotihoitoa kehitetään sitovasti omaistaan hoitavan 500 000 omaishoitajan hoivatyön avulla. Miksi omaishoito on edelleen näkymätöntä hiljaista hoiva- uurastamista läheisen hyväksi omassa kodissa? Miksi omaishoitosopimuksia on tehty alle 50 000? Kaikki muu omaishoito tehdään oman jaksamisen ja toimeentulon kustannuksella, vaikka lain mukaan jokaisella on vahva oikeus saada apua läheisensä hoitoon. Hoivan ja avun antaminen on oikeudellisesti yhteiskunnan tehtävä.

Uuden soten rakentamiseen liittyy lupaus omaishoidon tuen yhdenmukaistamiseksi maakuntatasolla. Toivon mukaan se tarkoittaa omaishoidon näkyvyyden ja merkityksen nousua. Omaishoito on monikasvoista. Se on omien vanhempien, lasten, oman puolison, sisaren, läheisen sitoutunutta hoivaa lähellä tai etänä, työn ohella, eläkkeellä.

Etelä-Savossa tulee olla selkeä käsitys omaishoidon kokonaistilanteesta. Omaishoitaja tulee nähdä arvokkaana kumppanina hoivan kokonaisuudessa. Hän mahdollistaa läheisensä kotona elämisen. Kotihoitoa tulee kehittää niin, että jokaisella kotikäynnillä tulee kohdata omaishoidettavan lisäksi omaishoitaja, hoivakumppani. Tärkeää on pohtia yhdessä hänen jaksamistaan yksinäisessä työssä. Yhdessä ratkotaan tapoja, miten parhaiten edetään. Näin toteutuu ymmärrys omaishoitajasta arvokkaana kumppanina sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Vaikka omaishoito on kaikenikäisten asia, omaishoidon tuen tarpeet näkyvät erityisesti ikääntyvän väestön keskuudessa meidän alueella. Varsinkin ikääntyvien palveluissa sosiaali- ja terveydenhuolto kuormittuu kestämättömäksi, ellei omaishoitoon panosteta.

Meillä on kehitetty osaan hyvinvointialuetta Omatori, vammais-, vanhuspalvelujen ja kaikenikäisten omaishoidon lähipalvelukeskus. Omatorilla julkinen ja yksityinen sekä omaisjärjestöt toimivat yhdessä. Omatori tulee jalostaa koko uuden sote-alueen omaishoidon malliksi. Omaisjärjestöillä tulee olla siellä selkeä rooli niin hoivan palveluketjuissa kuin hyvinvoinnin edistämisessä. Kotihoitokin voisi silloin kehittyä nopeista aikarajatuista toimenpiteistä ennen kaikkea toisen ihmisen kodissa kuulevaan läsnäoloon, luottamukselliseen auttamiseen ja aika- ja ihmistyön luonteen syventämiseen.

Se olisi kumppanuustyötä parhaimmillaan.

Mali Soininen

puheenjohtaja, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

varapuheenjohtaja, Omaishoitajaliitto

p. 044 237 5771, soininen.mali@gmail.com

Kommentit

Suositut tekstit